مایع کیورینگ پایه سیلیکاتی (BP503)

تماس بگیرید

مایع کیورینگ پایه سیلیکاتی (BP503) یک ترکیبی پلیمری امولسیونی است که بر روی بتن تازه پوشش داده می شود و مانع از خروج آب بتن در سنین اولیه بتن می شود.

این محصول در گالن های ۲۰ لیتری قابل عرضه می باشد.