مایع کیورینگ پایه اکرلیک ( BP 504 )

تماس بگیرید

این محصول، یک ترکیب محلول در آب است که بر روی بتن تازه پوشش داده می شود و مانع از خروج آب بتن، در سنین اولیه بتن می شود.مکانیزم عمل این محصول، به شکلی است که با ایجاد یک فیلم پیوسته و یکنواخت بر روی سطح بتن تازه، مانع از فرار آب بتن می شود.

این محصول در سطل های ۲۰ لیتری قابل عرضه می باشد.