روغن قالب پایه نفتی (BP502)

تماس بگیرید

روغن قالب پایه نفتی (BP502) این محصول، یک روﻏﻦ ﻗﺎﻟﺐ پایه نفتی آﻣﺎدهِ ﻣﺼﺮف برای انواع قالب بتنی است که موجب بهبود و تسهیل رهایش قالب بتن می شود.

این محصول در گالن های ۱۷ لیتری قابل عرضه می باشد.