ذر حال نمایش 1–12 از 13 نتیجه

تجهیزات و دستگاه ها

آژیر خطر هوشمند زیپاتو Zipato

تماس بگیرید

تجهیزات و دستگاه ها

سنسور تشخیص حرکت Zipato PIR

تماس بگیرید

تجهیزات و دستگاه ها

سنسور تشخیص حرکت و لرزه Fibaro

تماس بگیرید

تجهیزات و دستگاه ها

سنسور تشخیص دود Fibaro

تماس بگیرید

تجهیزات و دستگاه ها

سنسور تشخیص دود Zipato Z-wave

تماس بگیرید

تجهیزات و دستگاه ها

سنسور تشخیص دود Zipato ZigBee

تماس بگیرید

تجهیزات و دستگاه ها

سنسور تشخیص رطوبت Fibaro

تماس بگیرید

تجهیزات و دستگاه ها

سنسور تشخیص رطوبت Zipato

تماس بگیرید

تجهیزات و دستگاه ها

سنسور تشخیص نشت گاز Zipato Z-wave

تماس بگیرید

تجهیزات و دستگاه ها

سنسور تشخیص نشت گاز Zipato ZigBee

تماس بگیرید