نمایش 4 نتیحه

تجهیزات و دستگاه ها

رشته نوری مدل RGB

تماس: ۸۸۷۰۹۳۹۳

تجهیزات و دستگاه ها

رشته نوری مدل RGBW

تماس: ۸۸۷۰۹۳۹۳

تجهیزات و دستگاه ها

لامپ هوشمند Zipato Z-wave

تماس: ۸۸۷۰۹۳۹۳

تجهیزات و دستگاه ها

لامپ هوشمند زیپاتو پروتکل ZigBee

تماس: ۸۸۷۰۹۳۹۳